فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان آﯾﻮﻧﮓ، وﯾﻞراﯾﺖ، اﻟﯿﺴﻮن و همکاران (٢٠٠٩)

پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان آﯾﻮﻧﮓ، وﯾﻞراﯾﺖ، اﻟﯿﺴﻮن و همکاران (٢٠٠٩)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد خودآگاهی نستورم و داویس(2002)

پرسشنامه استاندارد خودآگاهی نستورم و داویس(2002)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و ادبیات تحقیق اضطراب بارداری

اضطراب بارداری (حاملگی): مبانی و پیشینه نظری اضطراب بارداری (حاملگی) در قالب فایل ورد ۵۳ صفحه ای تنها با قیمت 8000 تومان

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

بررسی رفتارهای معلم با انگیزه در میزان یادگیری دانش آموزان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سنجش افکار خودکشی بک

پرسشنامه استاندارد سنجش افکار خودکشی بک،شامل روایی و پایایی شیوه تفسیر و نمره گذاری

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی (UCLA)

پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی (UCLA) شامل شیوه نمره گذاری روایی و پایایی

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت (به همراه دو مقاله بیس معتبر رایگان)

پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت (به همراه دو مقاله بیس معتبر رایگان)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ (SSI) پکیج کامل

پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ (SSI) پکیج کامل،(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهینه سازی مدل شبكه عصبی RBF و روش ماشین بردار پشتیبان در تشخیص اختلال وسواس

بهینه سازی مدل شبكه عصبی RBF و روش ماشین بردار پشتیبان در تشخیص اختلال وسواس

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی