فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

نقد مقاله علمی 2022، موضوع: بررسی رابطه بین استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و مدیریت موجودی

نقدمقاله 2022: موضوع: بررسی رابطه بین استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و مدیریت موجودی لی و همکاران (2022). بررسی رابطه بین استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و مدیریت موجودی. نشریه مسائل ریاضی در مهندسی، شناسه مقاله 4666772، 11 صفحه-رشته مدیریت، صنایع به همراه ترجمه فارسی

قیمت : 66,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عملکرد کمپر سورها

عملکرد کمپرسورها - انواع کمپرسورها - نقش اقتصادی کمپرسورها در فرایندها - کمپرسورها رفت و برگشتی - سیستم روغنکاری

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مراحل تولید شمش فولادی

مراحل تولید شمش فولادی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروری بر نقشه خوانی صنعتی

استانداردهای مرسوم نقشه کشی صنعتی - معرفی خطوط اصلی - نمادها و خطوط اصلی (تجسم برتر ) - اندازه گذاری قطعات قوس دار - اندازه گذاری اجزا فرم دار یکسان 

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ورزش در محل کار و جلوگیری از آسیب های آن

ورزش در محل کار و جلوگیری از آسیب های آن

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

اتوماسیون صنعتی به بهره گیری ازرایانه ها به جای متصدیان انسانی برای کنترل دستگاه ها و فرایند های صنعتی گفته می شود.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بکارگیری روش تلفیقی QFD-AHP در راستای بهبود ارائه سرویس های اینترنتی

بکارگیری روش تلفیقی QFD-AHP در راستای بهبود ارائه سرویس های اینترنتی

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه (دبیرستان) غیر انتفاعی با رشنال رز

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم مدرسه (دبیرستان) غیر انتفاعی با رشنال رز

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده رشته معدن نوآوری و آینده مکانیک سنگ معدن - سال 2021

مقاله ترجمه شده رشته معدن نوآوری و آینده مکانیک سنگ معدن - سال 2021- Innovation and future of mining rock mechanics

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی