فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو اخلاقی سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو اخلاقی سازمان

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان،مناسب برای فصل اول و دوم پایان نامه

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان،مناسب برای فصل اول و دوم پایان نامه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده مدیریت تحول،کارایی و تخصص مدیریت تغییر در یک سازمان عمومی: رهبری تحول

مقاله ترجمه شده مدیریت تحول،کارایی و تخصص مدیریت تغییر در یک سازمان عمومی: رهبری تحول و یک ساختار سازمانی بوروکراتیک

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت تحول،سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی:

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت تحول،سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظريه پردازان و مشاهير مديريت

پاورپوینت نظريه پردازان و مشاهير مديريت

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه عملکرد نوآوری

پرسشنامه عملکرد نوآوری بر اساس روش لین و همکارانش

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت-کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی شرکت

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت-کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت های اجتماعی شرکت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت- عملیات و کار‌آفرینی سازمانی

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت- عملیات و کار‌آفرینی سازمانی: تاثیر اعتدالی کنترل عملیات بر سابقه‌ی فعالیت کار‌آفرینی سازمانی در رابطه با عملکرد نو‌آورانه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل