فایل های دسته بندی نمونه سوال - صفحه 1

نمونه سوالات پرتکرار مصاحبه های استخدامی و گزینش استخدامی

نمونه سوالات پرتکرار مصاحبه های استخدامی و گزینش استخدامی

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ادبیات فارسی مناسب برای آزمون های استخدامی

جزوه ادبیات فارسی مناسب برای آزمون های استخدامی-این مجموعه شامل : تاریخ ادبیات + رمز گذاري املاء و لغت زبان فارسی آرایه هاي ادبی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال معنی شناسی در رسانه ها پیام نور

نمونه سوال معنی شناسی در رسانه ها پیام نور، شش نیم سال- از تابستان 94

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل