فایل های دسته بندی رشته صنایع - صفحه 1

بررسي تاثير استراتژی های رقابتي بر روی استراتژی های سازماني در صنايع انفورماتيک ايران(مطالعه موردی ش

بررسي تاثير استراتژی های رقابتي بر روی استراتژی های سازماني در صنايع انفورماتيک ايران(مطالعه موردی شرکت های فعال در صنعت نرم افزارهای حسابداری هلو(طرفه نگار)-همکاران سيستم-رايورز)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته صنایع،برنامه ریزی حرکت سیستم های چندرباتی در محیط های ناشناخته

پروپوزال رشته صنایع،برنامه ریزی حرکت سیستم های چندرباتی در محیط های ناشناخته،ربات¬های متحرک به عنوان موجوداتی هوشمند به¬طور خودکار قادر به تعیین مسیر و کنترل حرکت خود بوده و امروزه جایگاه ویژه¬ای در شاخه¬های گوناگون نظامی، پزشکی و مصارف خانگی به خود اختصاص داده¬اند.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته صنایع،شناسایی نقاط و لینک های بحرانی در شبکه راه های جاده ای کشور

نمونه پروپوزال رشته صنایع،شناسایی نقاط و لینک های بحرانی در شبکه راه های جاده ای کشور،یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی در دنیای امروز حمل و نقل می باشد. امروزه اقتصاد حمل و نقل شاخصه ای با اهمیت از علوم اقتصادی محسوب می گردد که ابعاد گوناگون حمل و نقل و تأثیرات آن بر اقتصاد جوامع را در بر می گیرد.

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته صنایع-بررسی نقش استراتژی های بازاریابی اجتماعی بر افزایش فروش محصولات سن ایچ

پروپوزال رشته صنایع-بررسی نقش استراتژی های بازاریابی اجتماعی بر افزایش فروش محصولات سن ایچ

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته صنایع-پايش پروفايل هاي مبتني بر الگوهاي خطي تعميم يافته در فاز I

پروپوزال رشته صنایع-پايش پروفايل هاي مبتني بر الگوهاي خطي تعميم يافته در فاز I

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته صنایع-بررسی راهکارهای اجرایی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی

پروپوزال رشته صنایع-بررسی راهکارهای اجرایی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی شهر سیرجان با استفاده از تکنیک‌

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رشته صنایع کارخانه صنایع غذایی مینا سیرجان -تولید کیک و کلوچه

گزارش کارآموزی رشته صنایع کارخانه صنایع غذایی مینا سیرجان -تولید کیک و کلوچه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته صنایع-انتخاب روش تصمیم گیری چند معیاره مناسب با استفاده از منطق فازی و نروفازی

پروپوزال رشته صنایع-انتخاب روش تصمیم گیری چند معیاره مناسب با استفاده از منطق فازی و نروفازی در محیط های تولیدی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته صنایع-ارائه مدلي براي شناسايي مهمترين پارامترهاي تأثيرگذار در موفقيت زنجيره تأمين

پروپوزال رشته صنایع-ارائه مدلي براي شناسايي مهمترين پارامترهاي تأثيرگذار در موفقيت زنجيره تأمين دوسطحي با استفاده از تکنيکDEMATEL فازي

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی