فایل های دسته بندی رشته عمران - صفحه 1

پروژه طراحی و بارگذاری ساختمان 5 طبقه فولادی با بادبند همگرا CBF به روش LRFD

پروژه طراحی و بارگذاری ساختمان 5 طبقه فولادی با بادبند همگرا CBF به روش LRFD

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRPتوسط نرم افزار

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRPتوسط نرم افزار اجزاء محدود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آرایش بهینهي نصب مصالح FRPدر مقاومسازي برشی تیرهاي بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح(گرایش سازه)

آرایش بهینهي نصب مصالح FRPدر مقاومسازي برشی تیرهاي بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح(گرایش سازه)

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه تخصصی، بررسی سیمان(مصالح ساختمانی)

پروژه تخصصی، بررسی سیمان(مصالح ساختمانی)،70 صفحه فایل ورد

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه تخصصی رشته عمران،استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح

پروژه تخصصی رشته عمران،استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان به صورت کامل

طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان به صورت کامل

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل