فایل های دسته بندی رشته مدیریت ساخت - صفحه 1

پروپوزال رشته عمران مدیریت ساخت

پروپوزال رشته عمران مدیریت ساخت استفاده از داده کاوی و الگوریتم شبکه ی عصبی در بهینه سازی به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه ها

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل