فایل های دسته بندی رشته مدیریت - صفحه 1

پروپوزال ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی

پروپوزال ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و ساختار سازمانی-The relation between organizational entrepreneurship & organizational structure

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 نمونه پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی

4 نمونه پروپوزال رشته مدیریت بازرگانی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شعب بانک سینا

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی شعب بانک سینا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپزال مدیریت بازرگانی بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب در آمدهای گمرکات آذربایجان غربی

بررسی رابطه سبکهای رهبری مدیریت با میزان جذب در آمدهای گمرکات آذربایجان غربی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته مدیریت مالی و حسابداری رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

پایان نامه رشته مدیریت مالی و حسابداری رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی مهاجران

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی مهاجران مطالعه موردی منطقه 16 شهر تهران

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی،مقایسه ی اثرگذاری هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و مقلّد

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه و رتبه بندی عوامل

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول شناسایی عوامل موثر بر آمادگی پذیرش سیستم برنامه ریزی منابع موسسه و رتبه بندی عوامل با استفاده از FUZZY AHP

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تاثیر جدا شدن از مشتریان بدون سود در قصد خروج , اعتراض و وفاداری مشتریان فعلي شرکتهای اپراتور

نمونه پروپوزال رشته مدیریت تکنولوژی بررسي تاثیر جدا شدن از مشتریان بدون سود در قصد خروج , اعتراض و وفاداری مشتریان فعلي شرکتهای اپراتور تلفن همراه در ایران

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی