فایل های دسته بندی رشته مکانیک - صفحه 1

نمونه پروپوزال رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی،تحلیل ناپایداری سیال غیرنیوتنی در جریان تیلور-کوئت

نمونه پروپوزال رشته مکانیک گرایش تبدیل انرژی،تحلیل ناپایداری سیال غیرنیوتنی در جریان تیلور-کوئت

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته مکانیک،بررسی عددی انتقال حرارت اجباری نانو سیال ها بر روی یک استوانه دایره‌ای

نمونه پروپوزال رشته مکانیک،بررسی عددی انتقال حرارت اجباری نانو سیال ها بر روی یک استوانه دایره‌ای در یک کانال با استفاده از روش شبکه بولتزمن،مبدل‌های حرارتی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف مانند صنایع هوایی و نیروگاهی دارند. وظیفه مبدل حرارتی همانطور که از نام آن پیداست تبادل حرارت بین دو سیال است

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته مکانیک-بررسی عددی پارامترهای مختلف هیدرولیکی در جریان های سطح آزاد

نمونه پروپوزال رشته مکانیک-بررسی عددی پارامترهای مختلف هیدرولیکی در جریان های سطح آزادبا استفاده از مدل عددی ANSYS

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته مکانیک -محاسبه اگزرژی وبهینه سازی عملکرد تله بخارترمودینامیکی

نمونه پروپوزال رشته مکانیک -محاسبه اگزرژی وبهینه سازی عملکرد تله بخارترمودینامیکی مورد استفاده در خطوط انتقال بخار رشته: مکانیک )گرایش تبدیل انرژی(

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی کنترل کننده مقاوم برای یک هواپیمای جنگنده عمومی

پروپوزال رشته مکانیک طراحی کنترل کننده مقاوم برای یک هواپیمای جنگنده عمومی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل