فایل های دسته بندی رشته روانشناسی - صفحه 1

بررسی مقایسه خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان عادی و تیزهوش

بررسی مقایسه خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان عادی و تیزهوش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مقایسه خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان عادی و تیزهوش

پروپوزال رشته روانشناسی بررسی مقایسه خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب دانش آموزان عادی و تیزهوش

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

پرووزال ارشد روانشناسی،بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه ادراک از سبک های فرزند پروری والدین،وجدان تحصیلی و اهداف پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانش آموزان

پروپوزال ارشد روانشناسی،رابطه ادراک از سبک های فرزند پروری والدین،وجدان تحصیلی و اهداف پیشرفت با موفقیت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش بینی امید به زندگی براساس ویژگی هاي شخصیت و تاب آوري در بیماران مبتلا به ام اس

پروپوزال مناسب برای رشته های روانشناسی و پزشکی، پیش بینی امید به زندگی براساس ویژگی هاي شخصیت و تاب آوري در بیماران مبتلا به ام اس

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

پروپوزال رشته روانشناسی،بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تأثيرشركت در كلاسهاي آمادگي زايمان بر سـرزندگي و عاطفـه مثبـت و نگـرش نسبت به نوع زايمان

پروپوزال بررسي تأثيرشركت در كلاسهاي آمادگي زايمان بر سـرزندگي و عاطفـه مثبـت و نگـرش نسبت به نوع زايمان در حين بارداري و پس از زايمان در زنان باردار مراجعه كننده به مراكـز بهداشـتي درماني منتخب شهر اصفهان

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری و عزت نفس با کلیشه های جنسیتی دختران وپسران دوره متوسطه شهرستان بردسکن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی