فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه توسعه پایدار - هریس (2000)

پرسشنامه توسعه پایدار - هریس (2000)

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خودمدیریتی ملاحسینی و برخوردار (1386)

پرسشنامه خودمدیریتی ملاحسینی و برخوردار (1386)-18سوال پنج گزينه‌‌‌‌‌‌‌اي براساس طیف لیکرت

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت پروژه‌های عمرانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

پرسشنامه مدیریت پروژه‌های عمرانی دارای روایی، پایایی و منبع استاندارد

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مدیریت ریسک، بیلندی (1390)

پرسشنامه مدیریت ریسک، بیلندی (1390)

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان

پرسشنامه استاندارد یکپارچگی سازمان

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک

پرسشنامه بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رقابت پذیری- اوزدمیر و اصلان (2011)

پرسشنامه رقابت پذیری- اوزدمیر و اصلان (2011)

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکها

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکها

قیمت : 23,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد کامیابی سو و همکاران (2014)

پرسشنامه استاندارد کامیابی سو و همکاران (2014)

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی