فایل های دسته بندی رشته صنایع - صفحه 1

ارائه مدلی پویا برای شرکتهای کوچک و متوسط در ایران

ارائه مدلی پویا برای شرکتهای کوچک و متوسط در ایران

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجزيه و تحلیل اقتصادي کشاورزي برنج در استان مازندران و راهکارهايی در جهت دستیابی به حداکثر سودآوري

تجزيه و تحلیل اقتصادي کشاورزي برنج در استان مازندران و راهکارهايی در جهت دستیابی به حداکثر سودآوري

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندي تولید پیشرفته چند دورهاي با تقاضاي احتمالی و محدودیت ظرفیت

برنامه زمانبندي تولید پیشرفته چند دورهاي با تقاضاي احتمالی و محدودیت ظرفیت منابع تولیدي

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر

ارزیابی دینامیکی قابلیت اطمینان دیزل ژنراتور های نیروگاه هسته ای بوشهر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مسائل كنترل كيفيت چند متغيره

پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي صنايع،كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در مسائل كنترل كيفيت چند متغيره

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته صنایع-نت بهره ور،اثربخشي و شش سيگما در شركت فراورده هاي روغن نباتي ايران (فريكو)

پایان نامه رشته صنایع - نت بهره ور،اثربخشي و شش سيگما با مطالعه موردي در شركت فراورده هاي روغن نباتي ايران (فريكو)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارایه یک روش مقیاس پذیر شبکه های اقتضایی برای کاربردهای چندرسانه ای

پایان نامه ارایه یک روش مقیاس پذیر شبکه های اقتضایی برای کاربردهای چندرسانه ای

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه معرفی و بررسی انواع یاتاقان ها تحلیل مودال یاتاقان ساده و کلیه ای

پایان نامه معرفی و بررسی انواع یاتاقان ها تحلیل مودال یاتاقان ساده و کلیه ای

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته صنایع -روش های پیش بینی ضریب بهره وری TBM

پایان نامه رشته صنایع -روش های پیش بینی ضریب بهره وری TBM

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل