فایل های دسته بندی کشاورزی - صفحه 1

استفاده از عصاره برگ زیتون به جاي آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده هاي سنتزي در سس مایونز و ارزیابی تغییر

استفاده از عصاره برگ زیتون به جاي آنتی اکسیدان ها و نگهدارنده هاي سنتزي در سس مایونز و ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی محصول در طول انبارداري

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی -احداث باغ پسته

کارآفرینی -احداث باغ پسته

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل