فایل های دسته بندی رشته صنایع - صفحه 1

نمونه برنامه زمانبندی اجرای ساختمان بتنی با نرم افزار مایکروسافت پروجکت MSP

نمونه برنامه زمانبندی اجرای ساختمان بتنی با نرم افزار مایکروسافت پروجکتMSP

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات(نت) - تالیف :دکتر علی حاج شیر محمدی

خلاصه کامل و مفید کتاب نگهداری تعمیرات علی حاج شیر محمدی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه اقتصاد مهندسی رشته صنایع-ارزیابی اقتصادی پروژه تجاری الماس کرمان

پروژه اقتصاد مهندسی رشته صنایع-ارزیابی اقتصادی پروژه تجاری الماس کرمان

قیمت : 63,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه MSP سیستم تهویه و تاسیسات خانگی و دانشگاهی

پروژه MSP سیستم تهویه و تاسیسات خانگی و دانشگاهی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه ارزيابي كارو زمان،پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی،روند توليد و مونتاژ در كارخانه يخچال سازي ال جي

پروژه ارزيابي كارو زمان،پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی،روند توليد و مونتاژ در كارخانه يخچال سازي ال جي

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه-احداث ورزشگاه با MSP

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه-احداث ورزشگاه با MSP

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل