فایل های دسته بندی رشته زبان انگلیسی - صفحه 1

پروپوزال رشته مترجمی زبان-تحلیل سبک‌شناسی در ترجمه شعر

پروپوزال رشته مترجمی زبان -تحلیل سبک‌شناسی در ترجمه شعر : بررسی موضوعی ترجمه انگلیسی شعر "ایمان بیاوریم به آغاز قصل سرد" فروغ فرخ زاد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل