فایل های دسته بندی رشته معدن - صفحه 1

نمونه پروپوزال رشته معدن-بهینه سازی ذخیره زمین شناسی در معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر با توجه به حفار

نمونه پروپوزال رشته معدن-بهینه سازی ذخیره زمین شناسی در معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر با توجه به حفاری های جدید

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته معدن-بررسی پارامترهای موثر بر روی افزایش راندمان تیکنر کارخانه تغلیظ فولاد زرند

نمونه پروپوزال رشته معدن-بررسی پارامترهای موثر بر روی افزایش راندمان تیکنر کارخانه تغلیظ فولاد زرند

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته معدن-بررسی عملکرد فرآیند های کواگولاسیون برای حذف آلودگی ها در پساب

نمونه پروپوزال رشته معدن-بررسی عملکرد فرآیند های کواگولاسیون برای حذف آلودگی ها در پساب

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پروپوزال رشته معدن-طراحی تیکنر نیمه صنعتی نرخ بالا در مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر

نمونه پروپوزال رشته معدن-طراحی تیکنر نیمه صنعتی نرخ بالا در مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته معدن-بررسی پارامترهای موثر بر افزایش راندمان تیکنر کارخانه تغلیظ فولاد زرند ایرانیان

پروپوزال رشته معدن-بررسی پارامترهای موثر بر افزایش راندمان تیکنر کارخانه تغلیظ فولاد زرند ایرانیان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته معدن -بررسی آلودگی های زیست محیطی در معادن

پروپوزال رشته معدن -بررسی آلودگی های زیست محیطی در معادن

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته معدن-طراحی شیب نهایی بهینه معدن مس سونگون

پروپوزال رشته معدن-طراحی شیب نهایی بهینه معدن مس سونگون

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته معدن-بررسی روشی جهت خردکننده لیزری سنگ برای حفاری چاه های نفتی

پروپوزال رشته معدن-بررسی روشی جهت خردکننده لیزری سنگ برای حفاری چاه های نفتی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل