فایل های دسته بندی رشته برق - صفحه 1

طراحی و ساخت رادار فراصوت با استفاده از میکرو کنترلر ATMEGA 32

طراحی و ساخت رادار فراصوت با استفاده از میکرو کنترلر ATMEGA 32

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت

پروژه طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت. 108 صفحه-همراه با محاسبات

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحي و ساخت کنترل دور موتور AC دو کاناله توسط میکروکنترلر AVR

طراحي و ساخت کنترل دور موتور AC دو کاناله توسط میکروکنترلر AVR

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل