فایل های دسته بندی Captivate - صفحه 1

پروژه اماده محتوای الکترونیکی با نرم افزار کپتیویت Captivate

پروژه اماده محتوای الکترونیکی با نرم افزار کپتیویت Captivate - مهره داران-علوم پایه پنجم ابتدایی

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده با نرم افزار captivate-مهره داران-همراه با آزمون تمرینی و آزمون تعاملی

پروژه آماده با نرم افزار captivate-مهره داران-همراه با آزمون تمرینی و آزمون تعاملی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه محتوای الکترونیکی فصل 14 علوم پایه نهم- مهره داران- مبحث دوزیستان -

پروژه محتوای الکترونیکی فصل 14 علوم پایه نهم- مهره داران- مبحث دوزیستان

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده نرم افزار captivate-تولید محتوا-آموزش مبحث معادله

پروژه آماده نرم افزار captivate-تولید محتوا-آموزش مبحث معادله

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آماده نرم افزار Captivate-آموزش نرم افزار CCleaner

پروژه آماده نرم افزار Captivate-آموزش نرم افزار CCleaner

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل