فایل های دسته بندی رشته مکانیک - صفحه 1

پایان نامه مکانیک سیالات- بررسی روش پتروف-گالرکین

پایان نامه مکانیک سیالات- بررسی روش پتروف-گالرکین

قیمت : 16,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هواي مرطوب و انرژي خورشید

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هواي مرطوب و انرژي خورشید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظه دار در ورق هاي کامپوزيتي بدنه خودرو

بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظه دار در ورقهاي کامپوزيتي بدنه خودرو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همرا

آنالیز انرژی و اگزرژی چرخه توان زباله سوز با استفاده از بازیافت انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده به همراه استفاده از گاز طبیعی حاصله به عنوان سوخت اضافی زباله سوز

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هواي مرطوب و انرژي خورشید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

تشخیص هویت به کمک پردازش تصویر چهره انسان به روش هوشمند

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته مکانیک سیالات،اسلاری های ته نشین شونده،ترجمه بخش هایی از کتاب هندبوک اسلاری گامی

اسلاری های ته نشین شونده،در این مجموعه سعی شده باترجمه بخش هایی از کتاب هندبوک اسلاری گامی درجهت معرفی هرچه بیشتر این مبحث مهم برداشته شود. بخش های مختلف این پروژه شامل معرفی انواع مدل های سیالات و اسلاری ها و روابط ریاضی بین خواص آنها می باشد که درطول زمان توسط دانشمندان بسیاری کشف یا پیشنهاد شده

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خشک کن خورشیدی پسته

خشک کن خورشیدی پسته

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی