فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

پروپوزال رشته معماری الزامات معماری لند اسکیپ ها در ارائه خدمات به شهروندان

پروپوزال رشته معماری الزامات معماری لند اسکیپ ها در ارائه خدمات به شهروندان در شرایط بحران با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی پارک عمومی در سیرجان)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته معماری -طراحی محدوده تاریخی قلعه سنگ سیرجان با رویکرد بازآفرینی کالبدی

پروپوزال رشته معماری -طراحی محدوده تاریخی قلعه سنگ سیرجان با رویکرد بازآفرینی کالبدی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل