فایل های دسته بندی معماری - صفحه 1

نمونه پایان نامه رشته معماری-باز طراحیِ حاشیه هایِ شهری (نمونۀ موردی: محله های سیرجان)

نمونه پایان نامه رشته معماری-باز طراحیِ حاشیه هایِ شهری (نمونۀ موردی: محله های سیرجان)

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی محور شهری خلاق با رویکرد بازکاربست همساز نمونه موردی: خیابان لاله زار نو

طراحی محور شهری خلاق با رویکرد بازکاربست همساز نمونه موردی: خیابان لاله زار نو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی معماري مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی با تاکید بر معماري بیونیک

طراحی معماري مجتمع اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانی با تاکید بر معماري بیونیک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي انيميشن درشبكه هاي موسيقايي و تاثيرآن بر مخاطب

نمونه پایان نامه رشته کارشناسی ارشد انیمیشن بررسي انيميشن درشبكه هاي موسيقايي و تاثيرآن بر مخاطب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه رشته گرافیک ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملک غفاري

پایان نامه رشته گرافیک ميرزا ابوالحسن خان صنيع الملک غفاري

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پایان نامه رشته معماری- طراحی هتل هوشمند با رویکرد اقلیم و فرهنگ(نمونه موردی سیرجان)

نمونه پایان نامه رشته معماری- طراحی هتل هوشمند با رویکرد اقلیم و فرهنگ(نمونه موردی سیرجان)

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل