فایل های دسته بندی رشته کامپیوتر - صفحه 1

آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS 13

آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS 13

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ، تطبیق و ارائه الگوهای مورد استفاده در کاهش میزان تصادفات جاده ای

بررسی ، تطبیق و ارائه الگوهای مورد استفاده در کاهش میزان تصادفات جاده ای

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای ردیابی محیط های پویا و چند قله ای

مقاله الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات برای ردیابی محیط های پویا و چند قله ای با استفاده از خوشه بندی به روش فازی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل