فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

نقد پایان نامه بررسی توانایی ها و عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های کشور

نقد پایان نامه بررسی توانایی ها و عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های کشور

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله مطالعه تطبيقي وکالت ثانوي در فقه ، حقوق ايران و انگليس با فرمت ورد

مقاله مطالعه تطبيقي وکالت ثانوي در فقه ، حقوق ايران و انگليس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل