فایل های دسته بندی معدن - صفحه 1

بررسی تأثیر میزان پرشدگی مخزن خردایش بر کارآیی سنگ‌شکن‌های تکمیلی پرعیارکنی 1 مجتمع مس سرچشمه

بررسی تأثیر میزان پرشدگی مخزن خردایش بر کارآیی سنگ‌شکن‌های تکمیلی پرعیارکنی 1 مجتمع مس سرچشمه

قیمت : 69,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پایان نامه معدن،بررسی درون سنجی RS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در اکتشافات نواحی امید بخش

نمونه پایان نامه معدن،بررسی درون سنجی RS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در اکتشافات نواحی امید بخش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل