فایل های دسته بندی مقاله - صفحه 1

فایل ورد مقاله كاربرد سامانة اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مكانيابي و تحليل فضايي – مكاني آلودگي

فایل ورد مقاله كاربرد سامانة اطلاعات جغرافيايي (GIS) در مكانيابي و تحليل فضايي – مكاني آلودگي آلاينده هاي هوا در كلانشهر كرمانشاه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد مقاله کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن

فایل ورد مقاله کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی مقاومت فشاری بتن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل ورد مقاله پیشبینی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی خمشی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

فایل ورد مقاله پیشبینی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی خمشی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل