فایل های دسته بندی سایر - صفحه 1

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط گریم(2004)

پرسشنامه به کارگیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط گریم(2004)

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه مهندسی ارزش

پرسشنامه مهندسی ارزش

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات داری هفت مولفه

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه الگوی مصرف انرژی همراه با روایی و پایایی

پرسشنامه الگوی مصرف انرژی همراه با روایی و پایایی

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تعمیرات و نگهداری کانس و همکاران سال ۲۰۱۸

پرسشنامه تعمیرات و نگهداری کانس و همکاران سال ۲۰۱۸

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خود کارآمدی شرر به همراه شيوه نمره گذاري و تفسير نتايج، روايي و پايايي

پرسشنامه خود کارآمدی شرر به همراه شيوه نمره گذاري و تفسير نتايج، روايي و پايايي

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه زمینه یابی

پرسشنامه زمینه یابی

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل