فایل های دسته بندی روانشناسی بالینی - صفحه 1

مقایسه اثربخشی درمان شناختی و نقاشی درمانی در کاهش افسردگی کودکان جنوب استان کرمان

پایان نامه رشته روانشناسی -مقایسه اثربخشی درمان شناختی و نقاشی درمانی در کاهش افسردگی کودکان جنوب استان کرمان

قیمت : 49,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي رابطه بين رضايت شغلي و عملكرد معلمان ابتدايي ( شهرستان گناباد )

بررسي رابطه بين رضايت شغلي و عملكرد معلمان ابتدايي ( شهرستان گناباد )

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی سبک های فرزند پروری بر مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان

نمونه پایان نامه رشته رواشناسی بالینی- بررسی سبک های فرزند پروری بر مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان پایه چهارم و پنجم دبستان

قیمت : 32,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عملكرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

بررسی عملكرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عملكرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

بررسی عملكرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای تحمل پریشانی هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک روی افسردگی و مشکلات خواب زنان مبتلا به کم کاری تیروئید مراجعه کننده

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش هوش معنوي و راهبرد هاي یادگیري خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان

بررسی نقش هوش معنوي و راهبرد هاي یادگیري خودتنظیمی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

بررسی رابطه بین حل مسئله ،مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه امید به زندگی و هوش هیجانی و شادکامی بین دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

رابطه امید به زندگی و هوش هیجانی و شادکامی بین دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل