فایل های دسته بندی زبان انگلیسی - صفحه 1

نمونه پایان نامه زبان انگلیسی،مترجمی،تأثیر رویکرد ارتباطی بر مهارت های شنیداری و سخنرانی دانش آموزان

نمونه پایان نامه زبان انگلیسی،مترجمی،تأثیر رویکرد ارتباطی بر مهارت های شنیداری و سخنرانی دانش آموزان مدارس متوسطه سعودی: یک مطالعه تجربیThe Effect of the Communicative Approach on the Listening and Speaking Skills of Saudi Secondary School Students: An Experimental Study

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل