فایل های دسته بندی نرم افزار - صفحه 1

مقاله و ترجمه مرتب سازی ادغامی موازی با تعادل بار در کامپیوترهای موازی با حافظه توزیع شده

مقاله و ترجمه مرتب سازی ادغامی موازی با تعادل بار در کامپیوترهای موازی با حافظه توزیع شده - ارائه درس الگوریتمهای موازی ارشد

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل