فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل