فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

پروپوزال رشته فیزیولوژی ورزشی اثر تمرینات پلیومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری

پروپوزال رشته فیزیولوژی ورزشی اثر تمرینات پلیومتریک بر توان انفجاری پاها، سرعت، چابکی و انعطاف پذیری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل