فایل های دسته بندی صنایع غذایی - صفحه 1

بررسي شاخص هاي اكسايشي طي سرخ كردن عميق سيب زميني در روغن پسته، كنجد و تركيب آنها

بررسي شاخص هاي اكسايشي طي سرخ كردن عميق سيب زميني در روغن پسته، كنجد و تركيب آنها

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل