فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پرسشنامه بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک

پرسشنامه بررسی میزان توجه و درک ریسک در بانک

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رقابت پذیری- اوزدمیر و اصلان (2011)

پرسشنامه رقابت پذیری- اوزدمیر و اصلان (2011)

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکها

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکها

قیمت : 23,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل